Energiaosztályok, ingatlan energetikai besorolás 2024-től és 2023-ig

energetikai besorolások_energiaosztály

Épület energiaosztály besorolás 2024

A 2024-től ingatlan energetikai besorolása kétféle hatékonysági skálán történik.
Ezek a skálák az energetikai minőség és a szén-dioxid-kibocsátás, ezek alapján határozta meg a 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet a energia hatékonysági kategóriákat.

Az energetikai minőség az épület számított energetikai jellemzőinek és az előírt követelmények arányának alapján százalékosan határozható meg.
Ugyanezen módon a szén-dioxid-kibocsátás is a számítással meghatározott fajlagos értékek és előírt követelmények hányadosa alapján százalékosan számolható ki.

Az épületek vagy önálló rendeltetési egységek besorolása a két külön-külön skálán történik, mind az energetikai minőség, mind a szén-dioxid-kibocsátás számított értékei alapján.

Minden besorolási osztályt betűjelekkel jelölnek mindkét skálán. Az így kapott értékek alapján határozzák meg az épületek vagy rendeltetési egységek energia hatékonysági és környezeti teljesítményeit.

Az energetikai besorolási osztályok „A+++”-tól „I”-ig terjednek. Az „A+++ energiaosztály besorolás a legkedvezőbb, a legrosszabb a I, amit többnyire a szigetelés nélküli régi ingatlanok kapnak meg.

ingatlan Épület energetikai besorolás 2024

Mit mutat az épület energetikai besorolása, energiaosztálya?

Az energetikai besorolás az ingatlanok osztályzása A+++tól I energiaosztályig az ingatlan számításokkal becsült éves energiaigénye (összesített energetikai jellemzője) és CO2 kibocsátása alapján.
Minél jobb értéket kap egy ház, lakás, épület energiaosztálya, annál kevesebb energiát kell felhasználni az ingatlan üzemeltetésére.
Az ingatlan energetikai minőség szerinti besorolása minél alacsonyabb az ABC sorrendben, annál több energiát és költséget jelent majd a fűtése, melegvíz ellátása.

Mi az összesített energetikai jellemző?

Az épület egy négyzetméter alapterületére jutó éves energiafogyasztása. Más néven: az épület fajlagos primerenergia fogyasztása egy év alatt. Mértékegysége: KWh/m²a (Kilowattóra-per-négyzetméter-év). Az értéket megtalálja a hiteles energetikai tanúsítvány előlapján, bal oldalon középen, az „energetikai adatok” alatt.

Energetikai követelmény szintek 2015-ig

Az ingatlanok energetikai besorolása 2015-ig más rendszerben készült, kisebbek voltak a követelményszintek, akkor jobb besorolást kapott egy ingatlan, mint ahogy az a jelenlegi előírások figyelembevételével lehetséges.

A 2015 előtti minősítések az Országos Építésügyi Nyilvántartás weboldalán díjmentesen átkonvertálhatóak az aktuálisra, egy pótlap letöltésével. A pótlap energiaosztálya már a jelenlegi követelményeknek felel meg.

Épület energetikai követelmények 2016-tól 2023-ig, energiaosztály táblázat

2016 január 1-től a viszonyítási alap (követelményérték) jelentősen szigorodott.
A vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője és a viszonyítási alap arányának százalékban kifejezett értéke alapján az épület vagy önálló rendeltetési egység besorolásának betűjele és minőségi osztályának szöveges jellemzése is megváltozott.
Az alábbi energiaosztály táblázat tartalmazza egyes energetikai besorolások jelét, a követelmény %-okat és a megnevezést. A táblázatban az energiaosztály jelére (AA++….JJ) kattintva az energetikai minősítés rövid leírását éri el!

Besorolás A követelmény százalékában [%] Minőségi osztály szöveges jellemzése
AA++ <40 Minimális energiaigényű
AA+ 40-60 Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA 61-80 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB 81-100 Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC 101-130 Korszerű
DD 131-160 Korszerűt megközelítő
EE 161-200 Átlagosnál jobb
FF 201-250 Átlagos
GG 251-310 Átlagost megközelítő
HH 311-400 Gyenge
II 401-500 Rossz
JJ >500 Kiemelkedően rossz

Milyen besorolású a magyar ingatlan állomány az elkészült tanúsítványok alapján?

Energetikai besorolások lakásállomány

A fenti kép az országban készült energiatanúsítványok alapján a vizsgált ingatlanok energetikai osztályba sorolásának elosztását mutatja. Az ábrából is láthatató, hogy még az új ingatlanok is többnyire CC-DD besorolásúak, és még jelentős a rossz energiahatékonyságú épültek aránya is.

Energetikai besorolások 2024 előtt:

AA++ energetikai besorolás „Minimális energiaigényű”

Az AA++ a legmagasabb energetikai besorolási osztály, amelyet a tanúsított ingatlanok kevesebb, mint fél százaléka ér el.
Lakóingatlan akkor kaphatja ezt az osztályt, ha az összesített energetikai jellemző számértéke 40 alatt van.
Az ilyen besorolású ingatlanok üzemben tartási költségei a legalacsonyabbak. Ezek az ingatlanok messze túlteljesítik a BB „közel nulla energiaigény” új épületekre vonatkozó energetikai előírásait 2023-ban is.

Az összesített energetikai jellemző százalékos számértéke 40 alá esik.

Az AA++, AA+ és AA energia osztály speciális követelményei

A három energiaosztálynál az összesített energetikai jellemző értéke mellett az alábbi külön követelményeket is teljesíteni kell! Ha az alábbiak bármelyike nem teljesül, CC-nél jobb minősítés nem adható ki!

Társasházi lakásra csak akkor adható AA++ minősítés, ha az egész épületre szólóan is készült tanúsítvány, és ez eléri a legalább a BB kategóriát. Ha az egész épületre vonatkozóan nem áll rendelkezésre tanúsítvány, akkor a CC kategóriában marad a lakás, még akkor is, ha az energetikai számítás alapján ettől jobbat kaphatna.

Az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni. Pl. a napkollektor, napelem, hőszivattyú (az inverteres split klíma is hőszivattyú). Ha megújuló energiaforrású gépészet nincs az ingatlanban, CC-nél jobb minősítés nem adható ki.

A fűtési-hűtési rendszert helyiségenkénti elektronikus szabályzóval kell ellátni. Minden helyiséghez saját szabályozó kör van rendelve, elektronikus fali érzékelőkkel és vezérlőkkel. A hőtermelő berendezéseknek külső időjárásfüggő szabályzóval (hőmérséklet-érzékelő) kell rendelkezniük.

Az energetikai számítás részletes módszerrel készítendő, ami időigényesebb és drágább az egyszerű számítási módszerrel készült tanúsítványoktól.

AA+ „Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú” energetikai besorolás

Lakóingatlan akkor kaphatja ezt az osztályt, ha az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 40 és 60 közé esik. Az ingatlanok energiahatékonysága kiemelkedő, az üzemeltés költsége alacsony.
Az AA++ osztálynál leírt külön követelményeknek is teljesülniük kell!

AA energetikai besorolás: „Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb”

Az ingatlan energia besorolása akkor kaphatja ezt az osztályt, ha az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 60 és 80 közé esik. Az energiahatékonyság kiemelkedő, az üzemeltés költsége kedvező.

Az AA++ osztálynál leírt külön követelményeknek is teljesülniük kell!

BB energetikai besorolás „Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő”

Épület energetikai követelmény 2023-ban új építéményekre a BB energetikai besorolás. A BB energetikai osztály több paraméterét is meghatározza az ingatlanoknak, például a nyílászárók minőségét, a hőszigetelések mértékét, valamint hogy az energiafogyasztás legalább 25%-át megújuló forrásból kell fedezni, vagy az összesített energetikai jellemző százalékos értéke maximum 75 lehet.
Az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 81 és 100 közé esik.
Megújuló energia: tűzifa, biomassza, fapellet, agripellet, biogázok energiája, nap-, szélenergia, geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia. A leggyakrabban alkalmazott megoldások: napelem, napkollektor, hőszivattyú, pellet kazán, szilárdtüzelésű kazán, cserépkályha.
Társasházi lakásra csak akkor adható ez a minősítés, ha az egész épületre szólóan is készült tanúsítvány, amely eléri a BB besorolást. Ha az egész épületre vonatkozóan nem áll rendelkezésre tanúsítvány, akkor a CC kategóriában marad az ingatlan.
Meglévő ingatlanokra nem vonatkozik semmilyen kötelezően elérendő energetikai besorolás szint.

Az egyes tégla falazatokhoz hőszigetelés vastagság kalkulátor elérhető ide kattintva.

CC energetikai besorolás „Korszerű”

Az ebbe a kategóriába tartozó ingatlanok a közelmúltban épültek, alacsony energiafogyasztásúak. Ugyanakkor a CC energetikai besorolás nem éri el „közel nulla energiaigény” építésügyi előírásait, amelyek 2023-ban minden új épületre kötelezően vonatkoznak. Általában a megújuló energia részarány nem megfelő.

A CC energiaosztályba sorolt ingatlanok kedvező energiafogyasztásúak, a rezsiköltségek alacsonyak.
Az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 101 és 130 közé esik.

DD energetikai besorolás „ Korszerűt megközelítő”

A DD energetikai besorolású ingatlanok még jó energiafogyasztásúak, a rezsiköltségek kedvezőek.
A DD energiaosztály összesített energetikai jellemző százalékos értéke 131 és 160 közé esik.

EE energetikai besorolás „Átlagosnál jobb”

Az EE energiaosztályba sorolt ingatlanok energiahatékonysága már nem elégíti ki teljesen a mai elvárásokat, ugyanakkor még nem energiapazarlóak. Az épületek energiahatákonysága még jobb, mint a magyarországi ingatlanok átlaga az EE energetikai osztályban.
A EE energetikai besorolás összesített energetikai jellemző százalékos értéke 161 és 200 közé esik.

FF energiaosztály „Átlagos”

Az FF energiaaosztályba tartozó ingatlanok már nem számítanak korszerűnek, ugyanakkor még az energiafelhasználása nem pazarló. A 2000-es években épült házak tartoznak ide, és olyan régebbi épületek is, ahol már végrehajtottak valamilyen energiahatékonysági beruházást.
Az FF energetikai besorolás összesített energetikai jellemző százalékos értéke 2001és 250 közé esik.

GG energiaosztály „Átlagost megközelítő”

Az energiaosztályban az ingatlanok energiafogyasztása már számottevő, aminek az okai az elavult épületszerkezetek és épületgépészeti rendszerek. Jellemzően a 90-es években épült házak tartoznak ide, és esetleg olyan régebbi épületek is, ahol már végrehajtottak valamilyen energiahatékonysági fejlesztést.
Az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 251 és 310 közé esik.

HH energetikai besorolás „Gyenge”

Az energiaosztály ingatlanjai magas fogyasztásúak, épületszerkezeteik és épületgépészetük is elavult, évtizedek óta nem lettek korszerűsítve. Jellemzően a 70-es, 80-as évek energetikai színvonala, B-30-as tégla falazat, vegyes tűzelésű kazán, fa nyílászárók. A HH energetikai besoroláshoz tartozó ingatlanok jelentős részét ezek az épületek adják.
A HH energetikai besorolás összesített energetikai jellemző százalékos értéke 311 és 400 közé esik.
A rezsiköltségek jelentősen függnek az üzemeltető szokásaitól, a fűtési hőmérséklettől.

Energiaosztály II „Rossz”

Az II energetikai besorolású ingatlanok elavultak, a rezsiköltségek kiemelten magasak. Jellemzően a 60-as, 70-es években épült családi házak, régebbi vályogházak Az épületek nem estek át felújításon, az eredeti épületszerkezeteket és nyílászárókat találjuk meg bennük, rossz hatásfokú épületgépészettel (gázkonvektor, elektromos bojler).
Az összesített energetikai jellemző százalékos értéke 401 és 500 közé esik

Energetikai besorolás JJ „Kiemelkedően rossz”

A JJ energiaosztályú ingatlanok súlyosan energiapazarlóak.
Az összesített energetikai jellemző számértéke 501 feletti.

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen: