Kút engedélyezés, kút bejelentés előkészítése, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés, vízföldtani szakvélemény készítés

Kút engedélyezés, kút bejelentés , fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés, vízföldtani szakvélemény készítés

Kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyezése felőkészítését, kút engedélyeztetését, kút tervezést, hidrogeológiai szakvélemény, felszín alatti vízkészlet vizsgálati szakvélemény, vízföldtani szakvélemény, vízbeszerzési szakvélemény készítését vállalom a Dunántúlon, elsősorban Veszprém vármegyében kedvező áron!

Elkészítem

 • az ásott és fúrt kút engedélyezése során szükséges dokumentációt,
 • a kút bejelentéshez szükséges dokumentumokat
 • az engedély nélkül épült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély terveit,
 • a fúrt és ásott kút üzemeltetési engedély megadásához szükséges anyagot összeállítom,
 • amennyiben igény van rá a vízjogi engedélyezési eljárást is lebonyolítom.

Sok éves gyakorlattal rendelkezem a fúrt kút létesítési engedély megadásához szükséges tervek elkészítésében, fúrt kút engedélyeztetése területén.

A kút engedélyezés, műszaki ellenőrzés, üzembe helyezés, üzemeltetés minden folyamatában számíthat a szakértelmemre.

A fentiek mellett nagy gyakorlatom van

 • hidrogeológiai szakvélemény
 • felszín alatti vízkészlet vizsgálati szakvélemény
 • vízföldtani szakvélemény
 • vízbeszerzési szakvélemény

készítésében is.

Kút engedélyezés, kút bejelentés fúrt kút engedélyeztetése

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára:

Kizárólag locsolási célú felhasználás:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A locsolási célú felhasználás mellett a kút vize épületbe is be van vezetve:

Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára

A kiszállás költsége: 80 Ft/kilométer.

A következő linkekre kattintva részletesen olvashat meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése árak, új kútfúrás engedély árak összetevőiről.

Honnan tudhatom meg, hogy a telkemen lévő kút engedélyeztetése már megtörtént-e?

Akinek az ingatlanán lévő kútról nem ismert hogy a kút engedélyeztetés már megtörtént-e,  az a helyi Jegyzőtől, vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kérhet tájékoztatást.

Mi a kút engedélyezés elindításának a menete?

 • Tervezésre jogosult szakember megkeresése, majd időpont egyeztetés a helyszíni szemléhez, és a kúttervezés dokumentációjának elkészítéséhez a szükséges adatok összegyűjtése.
 • Az ásott és fúrt kút engedélyezése során szükséges dokumentáció összeállítása.
 • A kút engedélyeztetés lefolytatásához szükséges kérelem benyújtása a jegyzőnek vagy a helyileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.
 • Az illetékes hatóság lefolytatja a kút engedélyezés eljárását, és a határozatot megküldi.

Mi szükséges a kút engedélyezéshez szükséges tervezés megkezdéséhez?

 • Megbízás a tervezés elkészítésére és az engedélyezési eljárás lefolytatására,
 • Földhivatali hiteles térképmásolat,
 • Tulajdoni lap (30 napnál nem régebbi).

Hogyan történik a fúrt kút engedélyeztetése?

 1. A kút tervezett területén a földtani felépítést megvizsgáljuk az igényelt vízmennyiség ismeretében. A vízadő rétegek megismerése után meghatározzuk a kút optimális helyét, és a jogszabályoknak megfelelő tartalmú vízjogi létesítési engedély dokumentációt elkészítjük.
 2. Objektumazonosítási nyilatkozatot és Vagyonkezelői állásfoglalást kérünk a helyileg illetékes Vízügyi Igazgatóságtól.
 3. A helyileg illetékes Vízügyi Hatóság az engedélyezési eljárást lefolytatja, az ásott vagy fúrt kút létesítési engedélyét megadja.
 4. Az ásott vagy fúrt kút létesítési engedélye alapján a kútfúrás megtörténik.
 5.  Az elkészült létesítmény valós műszaki adatainak megfelelő, a fúrt vagy ásott kút üzemeltetési engedély megadásához szükséges jogszabályoknak megfelelő vízjogi üzemeltetési tervdokumentáció elkészül.
 6. Az illetékes Vízügyi Hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárást lefolytatja, az ásott vagy fúrt kút üzemeltetési engedélyét megadja.

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét ki adja ki a kút bejelentésekor?

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét a települési önkormányzat jegyzőjének kell kiadnia az olyan ásott és fúrt kútakhoz, amelyek megfelelnek az alábbi összes feltételnek:

 • a kút nem vízbázisvédelmi védőterületeten fekszik
 • a meglévő kút nem érint karszt- vagy rétegvizet
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti a vízkivétel
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon található
 • magánszemély a kérelmező, a kút tulajdonosa
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási vízigények kielégítését szolgálja valamint
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt szolgál ki.

Amennyiben az előző feltételek közül bármelyik nem teljesül, akkor a Katasztrófavédelemi Igazgatóság az illetékes hatóság. A fúrt és ásott kút fennmaradási engedély, létesítési és üzemeltetési engedély megadása iránti kérelmeket ide kell benyújtani.

A fúrt és ásott kút fennmaradási engedélyét magam is megkérhetem a Jegyzőnél a kút bejelentésekor?

Igen, az olyan ásott és fúrt kúthoz, amely megfelel a következő  összes feltételnek:

 • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet,
 • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
 • 500 m3/év vízigénybevétel alatti,
 • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
 • magánszemély a kérelmező,
 • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási igények kielégítését szolgálja,
 • a kút nem gazdasági célú vízigényt kielégítésére szolgál.

Az ilyen kutakról is a meglévő állapotot rögzítő tervek kell készíttetni jogosult tervezővel 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés szerint. Az aktuális gyakorlat tisztázása érdekében érdemes a helyi Jegyzőnél érdeklődi a kút bejelentés módjáról!

Mi az engedély nélkül létesített a kút bejelentés 2023 évi határideje?

2023. december 31. Aki a határidőig az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült fúrt és ásott kút fennmaradási engedély  megkérését elmulasztja, annak 2024. január 1-től vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie a jogszabályok szerint.

Mekkora bűntetést kaphatok, ha a kút bejelentést 2023 december 31-ig nem teszem meg?

Az engedély nélküli kutak tulajdonosaira 2023. december 31-e után pénzbeli bírságot lehet kiszabni. A bírság összege az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege legfeljebb 300 000 forintig terjedhet.                                                                    .

A kút bejelentés és kút engedélyezési eljárás illetéke mennyi?

A kút bejelentés, illetve a kút engedélyezési eljárás illeték- és díjfizetési kötelezettség mentes. A kút engedélyezési eljárás lefolytatásához szükséges dokumentáció készíttetés a kút tulajdonosának a feladata és költsége. A kutak tervezése, dokumentálása  és felmérése csak a jogszabályokban előírt jogosultsággal rendelkező szakember által történhet.

Kút engedélyezés, kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése, kút tervezés Veszprém megyéban és a Dunántúlon ügyben kapcsolat felvétel:

Kút engedélyezés, kút bejelentés, ásott és fúrt kút engedélyeztetése ára, kút tervezés ára, fúrt kút engedélyezése ára,fúrt kút engedélyezése, fúrt kút engedélyezése, fúrt kút engedélyezése, Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése ára, új kútfúrás engedély ára, Kút fennmaradási engedély ára, meglévő ásott és fúrt kút engedélyezése, új kútfúrás engedély ára, fúrt kút engedélyeztetése ára, fúrt kút engedélyeztetése ára,