Energetikai követelmények 2024-ben, energetikai követelmények bővítés esetén

Energetikai követelmények 2024

Energetikai követelmények 2024, használatbavételi engedély feltételei 2024

Az energetikai követelményeket 2024-ben meghatározó jogszabály a 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet, amely szerint az újonnan épülő épületeknek meg kell felelniük a közel nulla energiaigényre vonatkozó energiahatékonysági előírásoknak mind az energetikai minőség, mind a szén-dioxid-kibocsátás értéke alapján. Az épületeket úgy kell tervezni, és kivitelezni, hogy a környezetet minél kevésbé terheljék.

Az ebben a jogszabályban meghatározott új energetikai követelmények a 2023.november 30-a után engedélyezésre benyújtott épületek energetikai elvárásaira vonatkoznak!

A 2023.november 30-a előtt engedélyezésre benyújtott épületek energetikai megfelelőségét a 2023. november 30-a előtt érvényes számítási módszerek szerint is lehet igazolni!

Az épületek energetikai követelményei a 2024-ben, új építés:

A 2023 november 30-a után engedélyezésre benyújtott esetekben minden újonnan épülő épületnek el kell érnie legalább az „A” energiaosztályt, a 9/2023. (V.25.) ÉKM rendeletben meghatározott számítás szerint, ami a közel nulla energiaigény követelményeit kielégítő szintet jelenti. Az energetikai követelmények elérésének biztosítása az építtető felelőssége. Az energetikai követelmények kielégítését továbbra is a használatbavételi kérelemmel egyidejűleg benyújtott energiatanúsítvánnyal kell igazolni.

A  9/2023. (V.25.) ÉKM  rendelet meghatározza az energetikai követelményeket.

Az összesített energetikai jellemző mutatja meg az épület egy négyzetméter alapterületére jutó éves energiafogyasztást. Ennek az értéknek 76 KWh/m²év-nél kisebbnek kell lennie. Az épületeket úgy kell tervezni és kivitelezni, hogy ez az érték teljesüljön.

A CO2 kibocsátás mutatja meg, hogy az épület mennyire terheli a környezetet. Az új lakóépületek épületek CO2 kibocsátása nem haladhatja meg a 20 kg/m2év értékeket.

Az épületek tervezése során célszerű ellenőrizni, hogy a használatba vételekor igazolható-e az energetikai megfelelőség mindkét fajta előírásra vonatkozóan.

Az építési szabályok részletezik, hogy az újonnan beépített építőanyagoknak és épületszerkezeteknek milyen minimális hőszigetelő képességgel kell rendelkezniük. A rendelet nem csak a hőszigetelés vastagságát, hanem a hőátbocsátási tényezőket is meghatározza szerkezettípusonként. Az energetikai elvárások nemcsak az egyes épületszerkezetekre, hanem az új épület egészére is vonatkoznak a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékének formájában.

Jelentős felújítás használatbavételi engedély energetikai követelmények 2024

Mi a „jelentős felújítás” energetikai szempontból?

 • Amennyiben a határoló szerkezetek több mint 25%-át érinti a felújítás.
 • A 25 %-ba nem számít bele a földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése. Ha más korszerűsítés nem történik az épületen, akkor ez nem minősül jelentős felújításnak akkor sem, ha eléri a 25 százalékot.
 • Az olyan bővítés, amely során az épület hasznos alapterülete minimum kétszer akkora lesz, mint korábban volt.  Például ha egy 100 m²-es lakóházat bővítünk 210 m²-re. Ez már jelentős bővítés, ezért az egész épülettel szemben is vannak elvárások.

Mennyiben változnak a jelentős felújítás energetikai követelményei?

Ekkor az épület hőveszteségének és energiaigényének egy a ház geometria adataitól is függő határérték alatt kell maradnia. Az épület új szerkezeteinek jól szigeteltnek kell lenniük, akár egy új építésű háznál. A teljes épületre vonatkozó fajlagos hőveszteség tényező és az összesített energetikai jellemző értékeire vonatkozó előírások kevésbé szigorúak lettek 2024-től. Nem kell az új épületekre előírt értékeket teljesíteni, kedvezőbbek az energetikai követelmények bővítéskor, mivel a régi épületrészt is figyelembe kell venni a tanúsítvány készítése során.

Az épület felújítás tervezése során célszerű ellenőrizni, hogy a használatba vételekor igazolható-e az energetikai megfelelőség mindkét fajta előírásra!

Épületszerkezetek előírt hőátbocsátási tényezői

Hőátbocsátási tényező táblázat:


Mi számít megújuló energiaforrásnak?

Az alábbi megújuló energiaforrások vehetők figyelembe:

 • tűzifa,
 • biomassza,
 • fapellet,
 • agripellet;
 • nap-, szél-, vízenergia,
 • geotermális, geotermikus, hidrotermikus, légtermikus energia.

Jellemző megoldások családi házaknál:

 • napelem,
 • napkollektor,
 • hőszivattyú,
 • fatüzelésű kazán vagy cserépkályha, kályha,
 • hőszivattyűs fűtés
 • inverteres klíma fűtés, stb.

Megújuló energiaforrások és jellemző megoldások részletesen itt »

Energetikai követelmények 2022 m

Milyen műszaki megoldások lehetségesek jelentős felújítás esetében a megfelelő besorolás eléréséhez?

Az épület egészének meg kell felelnie az összesített energetikai mutató követelményének. Azoknak a szerkezetnek, amiket nem alakítunk át, nem feltétlenül kell teljesíteni a követelményszintben meghatározott U-értékeket (hőátbocsátási tényező). Dönthetünk róla, hogy melyik szerkezeteket érdemes felújítani.

Dönthetünk úgy, hogy, hogy az aljzatot nem hőszigeteljük, mivel ehhez fel kéne verni a betont. Emiatt választhatjuk megoldásként azt is, hogy vastagabb hőszigetelés kerül a lábazatra és a falakra is. Tehát hiába csak a bővítmény hőátbocsátására van energetikai követelmény, mivel az épület egészének meg kell felelnie az összmutatóknak lehet, hogy hozzá kell nyúlni a meglévő részekhez is, de ez az energetikai tervezéskor derül ki.

Fontos, hogy bővítés során a bővítendő szerkezeteknél is valamennyi épületszerkezet szigetelve legyen. A padlót is szigetelni kell, mert alulról csak így éri el a szerkezet a kívánt U-értéket. Hozzávetőlegesen 25-30 cm szigetelés kell a tetőn/padlástérben is. Ez nem fér el a szarufák között, ezért azok alatt vagy felett kell a szigetelést megoldani.

A szükséges U-értékek teljesítéséhez körülbelül 12–28 cm vastagságú kőzetgyapot vagy EPS hőszigetelés kell a megfelelő hőszigeteltséghez, épületszerkezettől függően. Ha grafitos szerkezetű szigetelő anyagot használunk, akkor lehet kevesebb is, mivel a grafitos hőszigetelések kedvezőbb hatékonyságúak.

Természetesen a nyílászáróknak is a rendeletben foglalt értékeknek kell megfelelni, ami alatt 1,10 K-s ablakokat értünk.

Javasolt a épület bővítés kivitelezését megelőzően energetikai számítást készíttetni, hogy tisztázni lehessen, milyen hőszigetelés vastagságot, épületgépészet szükséges a használatbavételi engedély energetikai követelmények 2024-ben történő teljesítéséhez.

A kisebb átalakítások, épületenergetikai követelmények

Mik a kisebb átalakítások?

 • Az olyan bővítés, amely során az épület hasznos alapterülete kevesebb mint kétszer akkora lesz, mint korábban volt.
 • a határoló szerkezetek kevesebb mint 25%-át érintő felújítás
 • A földszintes épület pincefödémének vagy padlásfödémének utólagos hőszigetelése. Ha más korszerűsítés nem történik az épületen, akkor ez nem minősül jelentős felújításnak akkor sem, ha eléri a 25 százalékot.

A szerkezetekre a hőátbocsátási tényező követelmények ugyanazok, mint az új épületeknél.

Kisebb átalakítások, bővítések, a határoló szerkezetek kevesebb, mint 25%-át érintő a felújítás során a követelmények csak a bővítéssel, felújítással érintett szerkezeteket érintik. A szerkezetekre vonatkozó előírásokat itt láthatja.

Ha például egy 100 m²-es házhoz hozzáépítünk egy 15 m²-es szobát, akkor csak a bővítés épületszerkezeteire kell alkalmazni a költségoptimalizált követelményeket. Azaz csak az új szoba falának kell tudnia az U=0,24 W/m²K (hőátbocsátási tényező) értékét, az épület meglévő falainak nem.

Ha az új részbe gépészet is lesz vagy emiatt a gépészetet korszerűsítik, akkor ezeknek gépészeti követelményeket is kell teljesíteni.

Meg kell oldani a helyiségenkénti hőmérséklet-szabályozást, gázfűtés esetén pl. kondenzációs kazánt beépíteni. ( 176/2008 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet 1. mell.)

Új családi ház BB energiaosztálynak megfelelő megoldások, milyen fűtést válasszak?

Egy 127 m2-es családi házon számításokkal mutatom be, hogy a BB energetikai besorolás követelmények teljesítése érdekében milyen fűtő és használati melegvíz előállító rendszerek vannak általában beépítve.

A családi ház energetikai számításaihoz kapcsolódóan olvasható még, hogy mik a megújuló energiaként beszámítható inverteres klíma, hőszivattyú és napelem előnyei és hátrányai, a fatüzelésű fűtési módokkal a BB energiaosztály követelményei teljesíthetőek-e?

A 2023. november 30-a előtt engedélyezésre leadott épületek megfelelőek akkor is, ha a régi számítás szerint a BB energetikai osztálynak való megfelelőség igazolható.

Családi ház energetikai vizsgálata BB energiaosztály eléréséhez ide kattintva »

Lakhatási engedély feltételei 2024, az épület állapota

Új épület építésekor a birtokba vétel feltétele a használatbavételi engedély (lakhatási engedély) beszerzése, ez az építkezés befejezését követő utolsó hatósági eljárás, amelynek megléte gyakran a támogatások igénybevételéhez, hitelek folyósításához is szükséges.

A következő linkre kattintva részletesen olvashatja, hogy milyen épület készültségi fok elégíti ki a

lakhatási engedély feltételeit 2024-ben? »

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen:

Energetikai követelmények 2024, Energetikai követelmények 2024,Energetikai követelmények 2024,Energetikai követelmények 2024,Energetikai követelmények 2024,Energetikai követelmények 2024,Energetikai követelmények 2024, Használatba vételi engedély feltételei 2023, Használatba vételi engedély feltételei 2024, Használatba vételi engedély feltételei 2024,