Mi az energetikai tanúsítvány?


Mi az energetikai tanúsítvány

TARTALOM:

Mi is az energetikai tanúsítvány?

Hitelesített okirat, ami az épület, ház, lakás energetikai tulajdonságait, fogyasztását mutatja. Az energiatanúsítvány AA++-tól JJ-ig egy energetikai osztályba besorolja az ingatlant az energiahatékonyság alapján. Az energetikai szakvélemény javaslatot ad az energia megtakarítás lehetőségeire is.

Mikor kötelező az energetikai tanúsítvány elkészítése?

 • Használatba vételi engedély kiadásákor. 2022. július 1-től előírás, hogy az az új építésú ház energetikai besorolása legalább a BB kategóriát elérje.
  2022 júliusától a jelentős felújításoknak minősülő beruházásoknak is BB energetikai besorolást kell kapniuk a használatba vételi engedélyhez az energetikai tanúsítvány rendeletei szerint.
 • Meglévő épület adásvételekor.
 • Üdülőépület lakóházzá való átminősítésekor. A tanúsítvány megléte és minimálisan “CC” energetikai besorolás az átminősítés feltétele.
 • Teljes épületre szóló, 1 évet hosszabb időtartamú bérleti szerződés esetén. Már a hirdetésben is fel kell tűntetni az épület energetikai besorolását.
 • Energetikai pályázatokhoz, kölcsönszerződésekhez.

Mikor nem kell energiatanúsítványt készíteni?

A 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet 1. § (2) bek. szerint nem kell tanúsítványt készíteni:

 • 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületekre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás vagy pihenés céljára használt épületekre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületekre,
 • a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületekre.

A 176/2008 (VI.30.) Kormányrendelet 4. § (4) bekezdés szerint nem kell tanúsítványt készíteni:

 • Használatba vételi engedélyt megelőző tulajdon átruházás eseteiben,
 • Ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez további tulajdonrészt ellenérték fejében.

Mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány két részből áll: egy összesítő lapból, ami az az Országos Építésügyi Nyilvántartás generál, valamint az energetikai számításból.

Az összesítő lap tartalmazza az ingatlan címét, helyrajzi számát, a megrendelő  adatait. a fűtött alapterületét, a megrendelő adatait. Az energetikai besorolást, a fűtött alapterületét, a besorolása lapjául szolgáló összesített energetikai mutatót.

Az összesített energetikai mutató az épület számított éves energia igényének az 1 m2 fűtött alapterületre kiszámított kWh mennyisége.

Ez az energia igény lakóingatlanok esetén az alábbiakból tevődik össze:

 • a melegvíz ellátással kapcsolatos energiaigény,
 • a gépi hűtés energiaigénye,
 • a fűtéssel kapcsolatos energiaigény,
 • a szellőző rendszerek működésével kapcsolatos energiaigény

Az első oldal javaslatot tartalmaz az ingatlan energiahatékonyságának növelésére is.

Itt találhatóak meg a tanúsító szakember adatai is.

A második rész az energetikai számítások. Az épületszerkezetek rétegrendjeit és energetikai paramétereit, a gépészeti rendszereket leíró számításokat tartalmazza.

A számítások melléklete a fényképek az ingatlanról, a gépészeti berendezésekről.

Mi kell az energetikai tanúsítványhoz a megrendelő részéről?

 • Az ingatlan pontos címe (a tulajdoni lapról);
 • Az ingatlan pontos helyrajzi száma (a tulajdoni lapról);
 • A tanúsítvány megrendelőjének a neve és címe.
 • Építész engedélyezési dokumentáció, amennyiben rendelkezésre áll.
 • Az épületgépészeti berendezések, (kazán, hőszivattyú, stb.) gépkönyvei, amennyiben rendelkezésre állnak.

Az energetikai tanúsítvány készítés menete

 • Az energetikai tanúsítvány megrendelése telefonon. Ekkor egyeztetjük a helyszíni felmérés időpontját, az ingatlan főbb adatait, mint cím, helyrajzi szám, alapterület, fűtés-, melegvíz ellátás módja.
 • Helyszíni felmérés.
 • Számítások elkészítése, és a tanúsítvány hitelesítése.
 • Hiteles energetikai tanúsítvány megküldése.

Mennyi ideig tart az energetikai felmérés?

A helyszíni felmérés 15-40 perc, az ingatlan nagyságától, épületszerkezeteitől függően. Nagyobb épületek energetikai felmérése hosszabb időt is igénybe vehet.

Az energetikai tanúsítvány meddig érvényes?

Az energetikai tanúsítvány érvényessége 2023-ban elviekben tíz év. Ha vagy a vonatkozó előírások megváltoznak, az ingatlan határoló szerkezeteiben vagy gépészeti rendszerében változás történik, új tanúsítványt kell készíteni.

Ki készíthet energetikai tanúsítványt?

Az olyan mérnök, aki TÉ jogosultsággal rendelkezik, energetikai tanúsítvány kiállítására jogosult.

TÉ jogosultságot, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara ad ki. Minden jogosult szakma gyakorló rendelkezik egy kamarai számmal, amivel a két kamara által vezetett névjegyzékekben van nyilvántartva. A névjegyzékekben ellenőrizhető a tanúsító szakember jogosultsága:

Magyar Mérnöki Kamara névjegyzék »
Magyar Építész Kamara névjegyzék »

Kinek kell fizetni az energetikai tanúsítványt ingatlan adásvételnél?

Az eladó feladata az energetikai tanúsítvány költségeinek viselése ingatlan adásvételkor.

Mi az ingatlan adásvételkor szükséges HET szám?

Az elkészült energetikai számítást a tanusító szakembernek ügyfélkapun keresztül kell feltölteni a hivatalos országos nyilvántartó rendszerbe. A rendszer programja ellenőrzi az számítást, a tanúsítványt hitelesíti, és megadja a HET (Hiteles Energetikai Tanusítvány) sorszámot.
Ez a szám szükséges az ingatlan adásvételekor, előre nem adható meg, csak a számítás elkészülte után.

Hogyan lehetséges a hiteles energetikai tanúsítvány letöltése?

A teljes hiteles energetikai szakvéleményt csak a tanúsítványt készítő mérnök tudja letölteni Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszeréből, az ingatlan tulajdonosa nem.

A HET szám letöltése megoldható az ingatlan helyrajzi száma alapján – amennyiben készült már az ingatlanra energetikai tanúsítvány.

Energetikai tanúsítvány 50 m2 alatti ingatlanra is szükséges adásvételkor?

Igen, ha az ingatlan egy 50m2-nél nagyobb épületben helyezkedik el. Ezért kell 50 m2 alatti lakásokra is készíteni energetikai tanúsítványt eladáskor vagy bérbeadáskor, mivel a társasház épület teljes alapterülete az 50 m2-t meghaladja. Energiatanúsítványt 50 m2 alatti alapterületű családi házakra, épületekre, nem kell készítettni.

Energiatanúsítvány jogszabályok

Az energetikai tanúsítvány rendeletekről részletesen »


Energia tanúsítvány minta

Mi az energetikai tanúsítvány minta
Mi az energetikai tanúsítvány, Mi az energetikai tanúsítvány, Mi az energetikai tanúsítvány, Mi az energetikai tanúsítvány, Mi az energetikai tanúsítvány,

Az energiatanúsítvány helyszíni felmérés nélkül is elkészíthető?

Az általánossságban az energetikai szakvélemény helyszíni felmérést követően készül el. Azonban vannak olyan esetek, amikor az energetikai tanúsítvány helyszini szemle nélkül is kiállítható. Az energetikai tanúsítvány online» kiállításának több feltétele van. A megrendelőnek minden dokumentumot biztosítania kell mailben, amikre szükség van az energetikai tanúsítvány kiállításához.

Energiatanúsítvány árak Veszprém környékén

Amennyiben a épület bővítés egyszerű bejelentés, vagy építési engedély köteles, 2023-ban a tervezés során energetikus szakemberrel célszerű energetikai számítást készíttetni hogy az épület a végső állapotában megfelel-e majd a használatba vételkor a BB követelményeknek.

Energiatanúsítvány áraim Veszprém környékén az alábbi linkeken elérhetőek:

Energetikai tanúsítvány Veszprém
Energetikai tanúsítvány Balatonalmádi
Energetikai tanúsítvány Zirc
Energiatanúsítvány Balatonfüred
Energetikai tanúsítvány Herend

Elérhetőségek:

Hanis Ferencné
építőmérnök
Tel.: 20 2204 702
8200 Veszprém, Kiskőrösi utca 1a

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen