Az energetikai tanúsítvány rendeletek, jogszabályok 2023

energetikia tanúsítvány rendelet energetikai tanúsítvány jogszabály

Az energetikai tanúsítvány rendeletek a 2010/31/EU irányelv alapján a következő jogszabályok:

176/2008. (VI. 30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet

A rendelet meghatározza a tanúsítás pontos szabályait,  energetikai tanúsítvány mikor kell,  mikor nem kell, kinek kell biztosítania, kötelezően mit tartalmaz az energetikai tanúsítvány és az alátámasztó energetikai számítás. Meghatározza, meddig tart a hiteles energetikai tanúsítvány érvényessége, ki lehet energetikai tanúsító, mik a minőség szerinti besoroláshoz az egyes energiaosztályokban az épület energetikai követelmények.

7/ 2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

Ez a jogszabály tartalmazza a szabályok rendszerét, amit alkalmazni kell az épületenergetikai számításoknál. A rendeletben meghatározott egységes számítási rendszer szerint készülnek az energetikai tanúsítványok, az energetikai számítások a pályázatokhoz, és az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges hőtechnikai számítások.

Ebben a rendeletben vannak meghatározva azok az épületenergetikai követelmények, amit az energiatanúsítás során az energiaosztályokba való besorolás során alkalmazni kell.

266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Ez a rendelet több egyéb szakmagyakorlási tevékenység mellett meghatározza azt is, ki készíthet energetikai tanúsítványt, milyen végzettség, gyakorlat, stb. szükséges hozzá.

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról.

A jogszabály többek között a hiteles energetikai tanúsítvány nyilvántartás körülményeiről rendelkezik.

További tartalom:

176/2008. (VI. 30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet
Mikor kell energetikai tanúsítványt készíteni?
Kinek kell fizetni az energetikai tanúsítványt?
Energetikai tanúsítvány mikor nem kell?
Mi az energetikai tanúsítvány tartalma?
Épület energetikai besorolás, új energiaosztály táblázat
7/ 2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.
Mik az energetikai tanúsítvány követelményértékek?
Hőátbocsátási tényező követelmény érték
Fajlagos hőveszteségtényező követelmény érték
Összesített energetikai jellemző követelmény érték
266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
Ki készíthet energetikai tanúsítványt?
313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról
Mi az Országos Építésügyi Nyilvántartás?
Lehetséges az energetikai tanúsítvány lekérdezése?

Az alábbiakban összefoglalom az egyes rendeletekben tisztázott, az energetikai tanúsítványokra vonatkozó legfontosabb kérdéseket, néhány helyen a vonatkozó  paragrafusokat is idézem.

176/2008. (VI. 30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet

Mikor kell energetikai tanúsítványt készíteni? 

A 176/2008. (VI. 30.) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet az alábbi helyeken szabályozza a fenti kérdést:

1. § (3) 

„Az épület energetikai jellemzőit … tanúsítani kell a rendelet hatálya alá tartozó

 • új épület építése;
 • meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
 • bérbeadása;
 • 500 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetén.”

Kinek kell fizetni az energetikai tanúsítványt?

A rendelet meghatározza, hogy kinek kell benyújtania, vagy átadnia az energetikai tanúsítványt.

Evvel egyértelművé teszi, hogy kinek kell fizetni az energetikai tanúsítványt.

3. § (1) 

 • Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az … egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően.
 • Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítésre vagy bérbeadásra való kínálásakor a reklámban fel kell tüntetni az épület vagy önálló rendeltetési egység energetikai minőség szerinti besorolását, amennyiben a tanúsítvány rendelkezésre áll.
 • Az e rendelet hatálya alá tartozó épületnek vagy önálló rendeltetési egységnek ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása vagy bérbeadása tárgyában … készült szerződés tartalmazza
 • annak rögzítését, hogy e rendelet rendelkezései szerint kell-e tanúsítványt készíteni,
 • a tanúsítvány azonosító kódját, és
 • a vevő vagy bérlő nyilatkozatát arról, hogy az azonosító kód szerinti tanúsítványt vagy annak másolatát az eladótól vagy a bérbeadótól átvette.”

A fenti paragrafusok egyértelműsítik, hogy az energetikai tanúsítvány elkészíttetése kinek a feladata:

 • az építtető új épületnél
 • az ingatlan eladója ingatlan adásvételnél
 • a bérbeadó ingatlan bérbeadásakor

Energetikai tanúsítvány mikor nem kell?

A rendelet ezt az alábbiak szerint szabályozza:

1. § (2)

„A rendelet hatálya nem terjed ki:

 • az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
 • az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épületre;
 • a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezetre;
 • hitéleti célra használt épületre;
 •  a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági, logisztikai és ipari épületre és épületrészre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre;
 • műhelyre vagy az ipari területen lévő épületre, ha abban a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m2, vagy a fűtési idényben több, mint húszszoros légcsere szükséges, illetve alakul ki.”

3. § (4) 

 • a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-átruházás esetén;
 • ha ugyanabban az ingatlanban rész tulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez ellenérték fejében további tulajdon részt;
 • a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló 2018. évi CIII. törvény szerinti Lebonyolító vagyonkezelésében lévő lakóingatlannak a jogosult általi visszavásárlása, valamint a megüresedett lakóingatlan versenyeztetéssel történő értékesítése esetén.”

Mi az energetikai tanúsítvány tartalma?

176/2008. (VI. 30.) Kormány rendelet szerint:

 • Megrendelő neve, címe             
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma             
 • Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma            
 • A vizsgált épületet ábrázoló fotó            
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) számított, méretezett összesített energetikai jellemzője (kWh/m2a)  
 • Az épület (vagy önálló rendeltetési egység) összesített energetikai jellemzőjének követelményértéke (kWh/m2 év)            
 • Az épület összesített energetikai jellemzője a követelményérték százalékában   
 • Az épületben hasznosított megújuló energia részaránya vagy az épület összesített energetikai jellemzője            
 • 2016. január 1-jétől érvényes energetikai minőség szerinti besorolás         
 • Javaslat
 • Egyéb megjegyzés         
 • Az épület védettsége (műemlék, helyi védett)  
 • A tanúsítvány kiállításnak oka   
 • A tanúsítvány kiállításának kelte            
 • A tanúsító aláírása

Épület energetikai besorolás, új energiaosztály táblázat

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet szerint az energetikai minőséget elsősorban a vizsgált épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának és a viszonyítási alapként szolgáló épület, illetve önálló rendeltetési egység összesített energetikai mutatójának százalékban kifejezett arányával kell jellemezni, és besorolni a 2016 óta érvényes új energiaosztály táblázat szerint.

Energia-osztályösszesített energetikai jellemző a követelményérték százalékábanEnergiaosztályosztály szöveges jellemzése
AA++<40Minimális energiaigényű
AA+40-60Kiemelkedően nagy energiahatékonyságú
AA61-80Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelménynél jobb
BB81-100Közel nulla energiaigényre vonatkozó követelményeknek megfelelő
CC101-130Korszerű
DD131-160Korszerűt megközelítő
EE161-200Átlagosnál jobb
FF201-250Átlagos
GG251-310Átlagost megközelítő
HH311-400Gyenge
II401-500Rossz
JJ>500Kiemelkedően rossz

7/ 2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról.

Ez a jogszabály tartalmazza a számítási szabályrendszert, amit alkalmazni kell az épületenergetikai számításoknál. A rendeletben meghatározott egységes szabályok szerint készülnek az energetikai tanúsítványok, az energetikai számítások pályázatokhoz, és az építési engedélyezési eljáráshoz szükséges hőtechnikai számítások.

Ebben a rendeletben vannak meghatározva azok az épület energetikai követelmények, amit az energiatanúsítás során az energiaosztályokba való besoroláskor alkalmazni kell.

Mik az energetikai tanúsítvány követelményértékek?

hőátbocsátási tényező követelmény érték:

az egyes szerkezeteknek teljesíteniük kell egy adott hőszigetelési U érték követelményt.

A hőátbocsátási tényező követelmény értékeit a jogszabály táblázatos formában mutatja a különböző épületszerkezet típusokra, a falazat, padlásfödém, pincefödém, ablakok, ajtók, padló, fűtött tetőteret határoló szerkezet, stb.) amelyek a külső térrel, fűtetlen zárt térrel, vagy talajjal érintkeznek.

A hőátbocsátási tényező táblázatban itt találja a követelmény értékeket »

A hőátbocsátási tényező azt mutatja meg, hogy az épületszerkezet egy négyzetméternyi felületén 1 Kelvin (vagy Celsius) fok külső-belső hőmérséklet különbség hatására hány Watt hőmennyiség távozik.

Ha a külső fal hőátbocsátási tényezője pl.: U=0,25 W/m2K, akkor tudni fogjuk, hogy az adott falszerkezeten 1 K hőmérsékletkülönbség hatására 1 m2 felületen 0,25 W hőmennyiség távozik.

A fenti érték a szerkezet hőszigetelő képességét mutatja meg, minél kisebb ez a szám annál jobb az épületszerkezet hőszigetelő képessége

Fajlagos hőveszteségtényező követelmény érték: 

Az épületet önmagában értékeli (a gépészeti rendszert nem veszi figyelembe). A cél annak biztosítása, hogy az egyes szerkezetek mellett az épület önmagában is elérjen egy bizonyos energetikai minőségi szintet.

A fajlagos hőveszteség-tényező (q) [W/m3K] megmutatja, hogy egységnyi belső-külső hőmérsékletkülönbség hatására az épület vagy lakás (rendeltetési egység) egy köbméternyi fűtött térfogatának mennyi Watt a hővesztesége. A számításba a téli időszakban keletkező sugárzási hőnyereségeket (pl.: ablaküvegen beérkező direkt napsugárzás, amit a tájolás is befolyásol) is figyelembe lehet venni.

A tényező számításakor gyakorlatilag az épületszerkezetek felületeit (az épület geometriáját) és azok hőátbocsátási tényezőjét kell figyelembe venni. Ez tehát már az épület arányaitól, a külső felületek nagyságától, az üvegezés arányától, a fűtött térfogatától is függ, nem csak a szerkezetek hőszigetelő képességétől. Minél kisebb fajlagos hőveszteség-tényező (q) értéke, energetikailag annál jobb az épület. 

Összesített energetikai jellemző követelmény érték:

Az összesített energetikai jellemző (Ep) [kWh/m2 év]az épületgépészeti és világítási rendszerek energiafogyasztása összegének egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke.

A teljes épület vagy lakás (rendeltetési egység) energiafogyasztását számszerűsíti, mértékegysége KWh/m²év (egy négyzetméterre jutó éves energia fogyasztás KWh-ban), megengedett legnagyobb értéke az épület rendeltetésétől is függ (lakó, oktatási, iroda, egyéb).

A tényező számításakor a fűtéshez, hűtéshez, használati melegvíz előállításhoz, és a (lakóépületek kivételével) a világításhoz szükséges energia összegét kell meghatározni 1 négyzetméterre, és 1 évre vetítve. Az összesített energetikai jellemző értéke tehát nagy mértékben függ az épületben található épületgépészeti rendszertől is.

Az energetikai számításokat a „7/ 2006 (V.24.) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról”  szabályai szerint kell elvégezni. Ez nem veszi figyelembe az épületet használók számát, fogyasztói szokásait, csak az épület és a gépészeti rendszerek energia fogyasztást befolyásoló tulajdonságait.

266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

Az energiatanúsítás szempontjából egy fontos kérdést tisztáz:

Ki készíthet energetikai tanúsítványt?

Az a mérnök jogosult energetikai tanúsítvány kiállítására, aki regisztráltan TÉ jogosultsággal rendelkezik.

TÉ jogosultságot, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Építész Kamara regisztrál egy vizsga sikeres letételét követően. Minden jogosult szakma gyakorló rendelkezik egy kamarai számmal, amivel a Magyar Mérnöki Kamara, vagy a Magyar Építész Kamara által vezetett névjegyzékben nyilvántartják. Az alábbi kamarai névjegyzékekben ellenőrizhető a mérnök jogosultsága:

Magyar Mérnöki Kamara névjegyzéke »

Magyar Építész Kamara névjegyzéke »

313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet  az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról,

Mi az Országos Építésügyi Nyilvántartás?

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás (OÉNY) az építésügy körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások – pl. ÉTDR, e-építési napló, e-tanúsítás, e-közmű dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában működtetett központi rendszere.

A Nyilvántartás működését, tartalmát, a dokumentumok, adatok kezelését a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szabályozza.

A Lechner Tudásközpont jogszabályi felhatalmazás alapján működteti az Országos Építésügyi Nyilvántartást (OÉNY).
Az OÉNY internetes elérésű, adatbázis alapú, építésügyet kiszolgáló informatikai alkalmazások központi rendszere, melyet a Lechner Nonprofit Kft. saját informatikai infrastruktúráján üzemeltet. Az alkalmazások a lechnerkozpont.hu, valamint a www.e-epites.hu szakmai portálról érhetőek el a nyilvánosság, illetve az építésügyi hatóságok számára.

Egyes alkalmazások használatához ügyfélkapus azonosítás és regisztráció szükséges. Egyetlen belépéssel valamennyi alkalmazás elérhető.

Lehetséges az energetikai tanúsítvány lekérdezése?

Az Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszeréből a hiteles energetikai tanúsítvány nyilvános adatai kérdezhetőek le bárki által ügyfélkapus azonosítás és regisztráció nélkül.

Ezek a nyilvános adatok a HET szám (hiteles energetikai tanúsítvány sorszáma), az ingatlan címe, helyrajzi száma, energiaosztálya, a tanúsítvány feltöltés dátuma.

Az energetikai tanúsítvány lekérdezése (csak a fenti nyilvános adatok) legegyszerűbben a helység és az ingatlan helyrajzi szám megadása után történhet ezen a linken  – amennyiben készült már az ingatlanra energetikai tanúsítvány.

A teljes hiteles energetikai szakvéleményt az ingatlan tulajdonosa nem, csak a tanúsítványt készítő energetikus mérnök tudja letölteni Országos Építésügyi Nyilvántartás rendszeréből.

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen:

Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet, Energetikai tanúsítvány rendelet,

Energetikai tanúsítvány rendelet, jogszabály 2023