U érték követelménynek megfelelő hőszigetelés vastagságok 2024-ben. Milyen vastag legyen a hőszigetelés?


hőszigetelési vastagságok

Hőszigetelés vastagságok 2024-ben az A energetikai besorolás U érték követelményeinek eléréséhez

Az energetika előírások (9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet , az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról) kötelezően meghatároznak a fűtött teret határoló épületszerkezetekre elérendő hőszigetelési képességet, más néven U érték követelményt:
– az új épületekre,
– bővítésekre,
– felújításokra.
Nem a hőszigetelés vastagságát határozzák meg, mivel sokféle anyagú, vastagságú épületszerkezet van különböző hővezetési tulajdonsággal. Más a tulajdonsága egy 60-as években épült kisméretú tégla falnak, mint egy napjainkban készült modern vázkerámia falazatnak. A fűtött teret határoló szerkezetekre a jelenleg aktuális hőszigetelési követelmény 2024-ben nem változott jelentősen.
Az U érték a fajlagos hőátbocsájtási tényező, mértékegysége W/m²K (Watt-per-négyzetméter-Kelvin). Ez a szám a szerkezetet jellemzi, az egy négyzetméter felületen át távozó hővesztesége alapján. Minél alacsonyabb az U érték, annál jobb a szerkezet hőszigetelő képessége.

Az hőszigetelés vastagságok függnek az épületszerkezettől, a szigetelőanyag típusától. Pl. a grafitos húszigetelésből kb. 20 %-al kevesebb vastagság elegendő. A nikecell és kőzetgyapot szigetelés vastagsága kb. megegyező. A bizonytalan vízszigetelésű falazaton (pl. régi kőfalak, vályogfalak, vegyes falazatok) a kőzetgyapot szigetelés a megfelelő megoldás.

Egy adott épületre a határoló szerkezetek ismeretében hőszigetelés vastagságok pontos meghatározása energetikai számítással pontosítható.

Homlokzati falak hőszigetelés vastagsága táblázata a 2024-es U érték követelmény eléréséhez

A homlokzati külső falakra előírt hőátbocsátási tényezó: U≤0,24 W/m²K. Az U érték követelménynek megfelelő méreteket az alábbi „Falazatok hőátbocsátási tényezője és hőszigetelés vastagsága táblázat”-ban adjuk meg . A hőszigetelési előírások teljesítéséhez a megadott értéknél több szigetelés beépíthető, de kevesebb nem.

Falazatok hőátbocsátási tényezője és hőszigetelés vastagsága táblázat:

A szigetelés nélküli falazatok hőátbocsátási tényezője és a követelményeknek megfelelő hőszigetelés vastagsága a táblázatban található:

az eredeti teherhordó fal eredeti (szigeteletlen) U érték [W/m²K] U=0,24 W/m²K eléréséhez szükséges hőszigetelés vastagság
B-30 tégla 1,46 15 cm
25 cm tömör kisméretű tégla 1,86 17 cm
38 cm tömör kisméretű tégla 1,42 16 cm
30 cm szigeteletlen kavicsbeton (pl. pincefal) 2,22 16 cm
29-es (társasházi) salakbeton blokk 1,24 14 cm
25 cm-es (társasházi) házgyári panel 1,43 15 cm
25 cm-es gázszilikát blokk 0,95 13 cm
50 cm terméskő fal 1,65 15 cm
60 cm vályog fal 0,7 12 cm
30 cm pórusbeton (Ytong) 0,45 9 cm
37,5 cm pórusbeton (Ytong) 0,37 7 cm
30 cm vázkerámia falazóblokk ( 90-es, 2000-es évek) 0,70 12 cm
30 cm vázkerámia falazóblokk (jelenlegi alaptípusok, pl. Porotherm 30 N+F) 0,58 10 cm
38 cm vázkerámia falazóblokk (jelenlegi alaptípusok, pl. Porotherm 38 N+F) 0,46 9 cm
30 cm korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 30 Profi) 0,29 4 cm
38 cm korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 38 Profi) 0,26 2 cm
44 cm korszerű vázkerámia falazóblokk (pl. Porotherm 44 Profi) 0,22 0 cm

A számítás λ=0,04 W/mK hővezetési tényezőjű hőszigetelő anyaggal készült, a legtöbb EPS (hungarocell) és kőzetgyapot anyag hővezetési tényezője körülbelül ez az érték. A hővezetési tényező jele λ (lambda), mértékegysége Watt-per-méter-Kelvin. A grafitadalékos szigetelőanyagok, PIR hab 20-25%-kal jobban hőszigetelnek, ezért ezekből elég ennyivel (20-25 %-al) kisebb méret is elegendő.

A táblázat adatai azt jelentik, hogy pl.
– B30-as falra,
– 38 cm-es kisméretű tégla falra,
– 50 cm-es terméskő falra,
– beton, panel falakra
legkevesebb 15 cm hőszigetelés szükséges a hagyományos (EPS, nem megfelelő vízszigetelésű falazatra kőzetgyapot), nem grafitos anyagokból.

A 90-es évek
– vázkerámia falazatára
– 60 cm vastag vályogfalra
legkevesebb 12 cm hőszigetelés vastagság szükséges a hagyományos, nem grafitos anyagokból.

A jelenleg is használatos
– 30 cm vastag Porotherm N+F falra 10 cm hagyományos homlokzati hőszigetelés vastagság kell a követelmények eléréséhez.

Hőszigetelés vastagság kalkulátor

Az egyes tégla falazatokhoz a Cemix Hungária Kft. hőszigetelés vastagság kalkulátor elérhető ide kattintva. U≤0,24 W/m²K a követelmény érték.

Milyen homlokzati hőszigetelő anyagot válasszon?

Bármilyen megfelelő vízszigetéssel rendelkező (általában 1960 után épült) téglafalazaton, Ytong és beton falakon ezek építhetők be:
– expandált polisztirol, extrudált polisztirol (Hungarocell),
– kőzetgyapot
– grafitos hőszigetelés.

1960 előtt épült bizonytalan vízszigetelésű falazaton (pl. régi kőfalak, vályogfalak) beépíthető:
– kőzetgyapot.
Fa (könnyűszerkezetes) falazaton építhető:
– kőzetgyapot.

milyen vastag legyen a hőszigetelés

Padlás födém szigetelési vastagsága

A padlásfödémekre az előírt U≤0,17 W/m²K érték eléréséhez összességében 20-25 cm hőszigetelés vastagság szükséges, az eredeti szerkezet típusától függően.

az eredeti födém eredeti U érték [W/m²K] U=0,17 W/m²K eléréséhez szükséges hőszigetelés vastagság
vasbeton födémek, szig. nélkül 3,1 23 cm
vasbeton födémek, salakbeton réteggel 2,0 22 cm
régi fafödém (borított gerendás, vályog tapasztással) 1,1 20 cm

Lapostetők hőszigetés vastagsága

A lapostetőkre is az U≤0,17 W/m²K előírás vonatkozik, azaz összességében itt is a hőszigetelés vastagságnak legalább 20-25 cm-nek kell lennie.

az eredeti födém eredeti U érték [W/m²K] U=0,17 W/m²K eléréséhez szükséges hőszigetelés vastagság
vasbeton födémek, hőszigetelés nélkül 3,1 23 cm
régi vasbeton födémek, salakfeltöltéssel 1,0 20 cm

Fűtetlen pincefödém szigetelés vastagsága

Itt az előírt U érték 0,26 W/m²K Ha a lakás alatt fűtetlen pince van, akkor a födémet alulról, a pince mennyezetén ,vagy új építéskor a födém fölötti padló rétegrendbe beépítve is el tudjuk érni. A hőszigetelés vastagságának összességében itt is legalább 12-14 cm-nek kell lennie.

az eredeti födém eredeti U érték [W/m²K] U=0,17 W/m²K eléréséhez szükséges hőszigetelés vastagság
vasbeton födémek, szigetelés nélkül 2,3 14 cm

Milyen vastag legyen a tetőtér szigetelése?

Az előírt U érték 0,17 W/m²K a ferde falakra és a tetőtéri födémekre is. A követelmények teljesítéséhez 25-30 cm hőszigetelési vastagságot kell beépíteni nem hagyományos (EPS, kőzetgyapot, nem grafitos szigetelő anyagok).

Aljzat szigetelés vastagsága

Az előírt U érték 0,3 W/m²K. A hőszigetelés vastagsága itt is legalább 13 cm kell hogy legyen összesen a nem grafitos szigetelő anyagokból.

Milyen vastag legyen a lábazati szigetelés?

Lábazati fal, talajjal érintkező fal a terepszinttől 1 méter mélységig előírt U értéke 0,3 W/m²K. A lábazati szigetelés vastagságának itt is legalább 13 cm-nek kell lennie összesen a nem grafitos szigetelő anyagokból.

Miért fontos a lábazati hőszigetelés?

A hiányosan, vagy nem szigetelt lábazat esetében hőhíd keletkezik a belső padlószint és a homlokzati fal csatlakozásánál. Ezért a külső falak kerületén akár penészedést is tapasztalhatunk a lábazat szigetelés hiánya, vagy nem megfelelő vastagsága miatt.

Gyakorlati tanácsok részletesen.

Energetikai követelmények 2024-ben

A 2023 november 30-a után engedélyezésre benyújtott épületek eseteiben minden újonnan épülő épületnek el kell érnie legalább az „A” energiaosztályt. Az új fajta számítás a 9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet szerint történik, ami a közel nulla energiaigény követelményeit kielégítő szintet jelenti. Az energetikai követelmények elérésének biztosítása az építtető feadata. Az energetikai követelményeknek való megfelelést továbbra is a használatbavételi kérelemmel egyidejűleg benyújtott energetikai tanúsítvánnyal kell igazolni.

A  9/2023. (V.25.) ÉKM rendelet meghatározza az alábbi energetikai követelményeket.

Az összesített energetikai jellemző mutatja az épület egy négyzetméter alapterületére jutó éves energiafogyasztást. Ennek az értéke legfeljebb 76 KWh/m²év lehet. Az épületeket úgy kell megépíteni, hogy ez az érték teljesüljön.

A CO2 kibocsátás mutatja meg az épület környezetterhelése mértékét. Az új lakóépületek épületek CO2 kibocsátása nem lehet több 20 kg/m2év-nél.

Az épületek tervezése során célszerű ellenőrizni, hogy a használatba vételekor igazolható-e az energetikai megfelelőség mindkét fajta előírásra vonatkozóan.

Az építési szabályok részletezik, hogy az újonnan beépített építőanyagoknak és épületszerkezeteknek milyen minimális hőszigetelő képességgel kell rendelkezniük. A rendelet nem csak a hőszigetelés vastagságát, hanem a hőátbocsátási tényezőket is meghatározza szerkezettípusonként. Az energetikai elvárások nemcsak az egyes épületszerkezetekre, hanem az új épület egészére is vonatkoznak a fajlagos hőveszteségtényező követelményértékének formájában.

A 2024-es energetikai követelményekről »


hőszigetelés vastagságok 2023,

Hiteles energetikai tanúsítvány Veszprémben és környékén:

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen:

Hiteles energetikai tanúsítvány Újpesten, Budapesten és környékén:

Telefonszám:

Kérjen ajánlatot:

Készült a „https://orszagos-tanusito-kozpont.hu/blog/hoszigeteles-vastagsagok” cikk alapján 2023.01.10-én.