Az energetikai korszerűsítések hatása az ingatlanárakra

Az ingatlanárakat befolyásoló tényezők

A RenoHUB projekt kutatásban 8000 magyarországi családi ház adatain vizsgálták meg, hogy a jobb energetikai besorolás milyen összefüggésben van az ingatlan eladási árával.

 A kutatás eredménye igazolja, hogy az energetikailag korszerűbb családi házak árában prémium mutatkozik, azaz az energetikai felújítás árnövekedést eredményezhet. A statisztikai eredmények alapján arra is lehet következtetni, hogy a kisebb beavatkozásokhoz képest a nagyobb energetikai felújítások jobban megtérülhetnek az ingatlanérték növekedésében.

Az adatokból kiderül, hogy az építési és felújítási év meghatározó tényezőnek számít az épületek energiaigénye szempontjából. Ugyanakkor a felújítás ténye még nem garantálja azt, hogy jó minőségű energetikai besorolást kapjon az épület, hiszen a felújítások esetében különböző munkákról lehet szó, a komplex energetikai korszerűsítésektól a csak komfortérzetet növelő munkákig.

Az ingatlan elhelyezkedése döntő jelentőségű, különösen Budapesten

Alapvetés, hogy az ingatlanok értékében a legfontosabb szerepet az ingatlan lokációja játssza, vagyis, hogy pontosan hol található az adott otthon. Az energetikai tanúsítványok és az ingatlanok négyzetméterára közötti kapcsolatot megvizsgva az energiahatékonyabb épületek ára magasabb volt, de az átlagostól a gyengébb energiaosztályú lakások felé haladva további árcsökkenés már nem volt kimutatható.

Budapesten az előzőekhez képest más a kép, ott nincs egyértelmű kapcsolat az ingatlan energetikai besorolása és ára között, az ingatlan elhelyezkedése sokkal nagyobb szerepet játszik az árban, a régebben beépült, magas presztízsű területek ingatlanjai akkor is drágábbak, ha energetikai besorolásuk nem megfelelő.

Energetikai felújítások helyzete Magyarországon

Energetikai korszerűsítés lakasallomany

A fenti kép a hazánkban készült energiatanúsítványok alapján a tanúsított ingatlanok energetikai osztályba sorolásának elosztását muntatja. Az ábrából is láthatató, hogy még az újonnan épült ingatlanok is többnyire CC-DD besorolásúak, és jelentős a rossz energiahatékonyságú épültek arány is még.

Mekkora ártöbbletet eredményez az energetikai besorolás az ingatlan árakban?

lakasarak-energetikai-tanusitvany-veszprem
Az energetikai kategóriák árprémiuma a kutatás szerint

A kutatás vizsgálta, hogy az egyes energiaosztály besorolások a hasonló lokációjú, és korú épületekhez viszonyítva milyen ártöbblettel rendelkeznek.

Összességében a kutatási eredmények azt mutatták, hogy a közel nulla energiaigényű ingatlanok, vagyis a legalább BB osztályt elérő otthonok ártöbblete a legrosszabb (JJ) energiaosztályhoz képest több, mint 50 százalék. De már a legrosszabbhoz képest csak egy-két kategóriával jobb energetikai besorolású ingatlanoknál is kimutatható ártöbblet. A követelményrendszerben „átlagosként” meghatározott FF kategóriához képest a magas energiaigényű ingatlanok (JJ energiaosztály) árában majdnem húsz százaléknyi diszkont mutatkozik. Míg a jó energia kategóriájú családi házak nagyjából 15-20%-os prémiumot mutatnak az átlagos kategóriához képest.

Az új építésű ingatlanok esetében előírt legalább BB energetikai besorolású lakások – árelőnye egyértelmű minden más kategóriához képest.

A CC-DD-EE kategóriájú lakásokból ugyancsak képezhető egy nagyobb csoport, árelőnyük ugyanis egymáshoz képest nem különbözik számottevően, de a kevésbé hatékony épületekhez viszonyítva prémiumuk már egyértelmű. Szintén hasonlóan viselkednek az II és JJ kategóriába tartozó lakások, amelyek a többi kategóriához képest jelentősen olcsóbbnak számítanak, ugyanakkor a két osztály között szinte alig van különbség árazásban.

Az FF, GG és HH – átlagos vagy annál gyengébb – energiaosztályú ingatlanok kategóriánként is külön-külön csoportot képeznek, de áruk határozottan eltér az átlagosnál jobb és a kifejezetten rossz minőségű otthonokétól is.

Következtetések:

Az eredmények alapján megállapítható, hogy nem minden kategóriaváltás jelent azonos árnövekedést vezethet.

A családi házak nagy tömegét adó közepes kategóriák jelentősen eltérnek egymástól, vagyis itt egy energiaosztálynyi ugrás is látható értéknövekedést eredményezhet.

Az energetikai felújítások megtérülését azonban az is befolyásolja, hogy az adott ingatlan hol található. Minél magasabb a helyi lakáspiaci árszínvonal, annál vonzóbbak lehetnek az energiahatékonyság növelő beruházások a várható értéknövekedés szempontjából is.

Ahol alacsonyak a piaci árak, az energetikai korszerűsítés költségei könnyen meghaladhatják a várható értéknövekedés összegét.

Amikor tehát egy tulajdonos felújít, tesz a környezetért, és általában egyúttal növeli ingatlana értékét is. Ha a tulajdonosok és vásárlók elhiszik és értékelik azt, hogy egy ingatlannak alacsonyabb a rezsije, akkor inkább hajlandóak akár a saját zsebükből is fizetni a korszerűsítéseket.

Az energetikai felújítás és az energiatanúsítvány

Az energetikai tanúsítvány javaslatot ad az ház, lakás energetikai korszerűsítésre is az aktuális követelmény értékeknek való megfelelés elérése érdekében.

Ingatlan eladás

A gyors, közvetítő nélküli, jó áron való ingatlan eladásban jelentős szerepet játszik az értékesítés alapos átgondolása és a ház, lakás megfelelően vonzó előkészítése, a home staging is.

A cikk a Statisztikai Szemlében megjelent tanulmány és a g7.hu 2021.11.11-i írása alapján készült.

energetikai korszerűsítés hatása az ingatlanárakra, energetikai korszerűsítés hatása az ingatlanárakra, energetikai korszerűsítés energetikai korszerűsítés