Lakossági napelem pályázat 2022 RRF-6.2.1!

Energetikai korszerűsítés pályázat lakossági napelem pályázat RTF 6.2.1


A lakossági napelem pályázat lehetőséget biztosít az országos átlagnál kisebb jövedelmű, saját tulajdonú ingatlannal rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrásnak számító napelemekkel lássák el. A felújított ingatlan a beruházást követő három éven belül csak a Lebonyolító szerv jóváhagyásával adható el.

RRF-6.2.1 lakossági napelemes rendszer pályázat magánszemélyeknek, műszaki tartalmak

A 2022.11. 30-i pályázati felhívás szerint nincs lehetőség a pályázni 2022-2023-ban!

A 2022-ben történt árváltozások következtében az RRF-6.2.1 lakossági napelemes rendszer pályázat megvalósításához valószínűleg saját forrás is szükséges lehet!

A napelemes rendszer pályázat magánszemélyeknek keretében kizárólag az alábbi két különböző műszaki tartalom egyikére volt igényelhető támogatás:

(1) Tetőszerkezetre helyezett, saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítése,
VAGY
(2) tetőszerkezetre helyezett, alább részletezett kapacitáskorlát mellett napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje. Ez a fajta napelem pályazat energetikai tanúsítvány készítéséhez kötött.

Pályázó lehet: nagykorú természetes személy (magánszemély).

Vissza nem térítendő támogatás igényelhető, ahol a támogatás intenzitása: 100%.

Elnyerhető támogatás legfeljebb az (1) esetén bruttó 2.900.000 Ft, (2) esetén bruttó 11.300.000 Ft.

Támogatásban várhatóan közel 35 ezer család részesül. Pályázatokat 4 ütemben, megyénként eltérő beadási időpontokkal, de rögzített megyei támogatási keretre lehet benyújtani.

Az energetikai korszerűsítési pályázat első beadása 2021. december 6-tól kezdődött, megyénként ütemezetten.

Az RRF-6.2.1 lakossági napelem pályázat 2022 benyújtásának határideje

A 2022.11. 30-i pályázati felhívás szerint nincs lehetőség a pályázni 2022-2023-ban!

Az RRF-6.2.1 napelem pályázat feltételei:

A napelemes rendszer pályázat magánszemélyeknek kiírásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be igényt, aki

 • magyar adóazonosító jellel rendelkezik, és
 • a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik, és
 • megfelel a jövedelmi előírásnak.

A jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó-bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

A jövedelmi előírás teljesítéséhez csak a tulajdonosokat kell figyelembe venni (a pályázat benyújtásakor aktuális tulajdonosokat), az állandó lakcímmel/tartózkodási hellyel oda bejelentettek számával nem kell számolni az egy főre jutó jövedelem esetén.

A felhívás tekintetében jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a számítás során nem vehetők figyelembe.

A napelem támogatás csak a Kivitelezői listáról választott, szerződött kivitelezővel valósítható meg.

Minden ingatlannál a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy alkalmas legyen a beruházás fogadására.

napelem pályázat, napelem pályázat, napelem pályázat, Energetikai korszerűsítés pályázat, Energetikai korszerűsítés pályázat, Energetikai korszerűsítés pályázat

Ki számít tulajdonosnak a napelem pályázatban?

A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát széljegyen történő feltüntetés önmagában nem elegendő.

Egy magánszemély csak egy ingatlan vonatkozásában részesíthető támogatásban, illetve ugyanazon ingatlan/albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

Napelem támogatás igénylők köre, jövedelem számítás


A napelempályázaton olyan nagykorú természetes személy indulhat, aki magyar adóazonosító jellel rendelkezik és a beruházással érintett ingatlanban legalább résztulajdonnal rendelkezik és megfelel a jövedelmi előírásnak.

A jövedelmi előírás szerint azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, ahol a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint közé esik.

Számítás:

beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme osztva
a beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek számával

A napelem pályázati felhívása szerint jövedelemnek minősül a nyugdíj is. A jövedelemmel nem rendelkező tulajdonosok a fenti képletben nem szerepeltethetőek, tehát osztóként nem lehet őket figyelembe venni.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021.augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, akkor a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a jövedelmi feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot vehető figyelembe.

Bírálati többlet pontok az RRF-6.2.1 napelem pályázatnál:

A pályázatok elbírálása során a pályázók pontértéket kapnak az alábbiak szerint:
a) az ingatlanban 2021. augusztus 30-i állapot szerint állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévüket be nem töltött személyek (a továbbiakban: gyermekek) száma szerint:

 • nincs gyermek: 1 pont
 • 1 gyermek: 2 pont
 • 2 gyermek: 3 pont
 • 3 vagy több gyermek: 4 pont

b) a támogatásban részesíteni kívánt ingatlan fekvése szerinti járás fejlettsége a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014, (XI. 26.) Korm. rendelet 2. számú melléklete alapján:

 • nem minősül kedvezményezett járásnak: 1 pont
 • csak kedvezményezett járás: 2 pont
 • csak fejlesztendő járás: 3 pont

Az energetikai korszerűsítési pályázattal érintett épületek köre:

A pályázat keretén belül a beruházás megvalósítását követően lakott, a pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló, egyedi fűtési rendszerrel ellátott

 • családi házra;
 • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére/épületrészére;
 • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra nyújtható be támogatási igény.

A pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására. A napelemek felhelyezésére a palatető nem alkalmas, a fúrások során a pala sérülhet, később beázhat.

Hol kaphat segítséget az RRF-6.2.1 napelem pályázat benyújtásához?

A lakossági napelem pályázat benyújtásának lépéseit oktató videó mutatja be, amelyben a Pályázókat végig kísérik az online pályázati kitöltő program regisztrációs folyamatától egészen a támogatási kérelem benyújtásáig.
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal az ÉMI Nonprofit Kft. pályázatra vonatkozó ügyfélszolgálatához a 06-30-705-2388 telefonszámon vagy a nap@emi.hu címen. A telefonos ügyfélfogadás idejét itt találja.
Továbbá a pályázat összeállításával, beadásával összefüggésben felmerülő kérdésekben a Széchenyi Programiroda térségi tanácsadó kollégái személyesen és állnak a pályázók rendelkezésére. A szolgáltatás nem kerül pénzbe, azonban előzetes időpontfoglalás szükséges. Az Önhöz legközelebb eső irodákat a www.szpi.hu oldalon választhatja ki. A Veszprémi Széchenyi Programiroda elérhetőségeit ide kattintva találja meg.


Oktató videó a pályázat beadásához:
https://napelem.palyazat.gov.hu/kozlemenyek/7

Napelem pályázat energetikai tanúsítvány

Amennyiben a pályázat múszaki tartalma a napelemes rendszer létesítése, fűtési rendszer elektrifikálása hőszivattyúval, villamosenergia tároló beépítése és nyílászáró cseréje, a napelem pályázathoz energetikai tanúsítványt kötelező készíteni.

Amennyiben csak a saját fogyasztás fedezését célzó napelemes rendszer létesítésére pályázik valaki, de az előző évi villanyszámla nem tükrözi a várható fogyasztást, szintén célszerű napelem pályázathoz energetikai tanúsítványt készíteni az ingatlanról a tervezett villamosenergia fogyasztás alátámasztására. Ez akkor szokott előfordulni, amikor nem laktak még az ingatlanban az előző évben.

Napelem pályázat energetikai terv

Erre az eddigi tapasztalataim szerint családi házak esetében napelem pályázathoz energetikai tervre (energetikai számításra) akkor lehet szükség,

 • ha további elektromos fogyasztást generáló új elektomos fűtő-, vagy új, elektromos energiát fogyasztó használati melegvíz előállító berendezések lesznek az ingatlanban, amelyek jövőbeli fogyasztását nem tükrözik még az elektromos számlák. A napelem pályázathoz szükséges a tervezett villamosenergia fogyasztás alátámasztása energetikai számítással.
 • Az épületben az nyílászárók megfelelőek, ezért az elektromos energiával működő fűtési és használati melegvíz előállító berendezések a jövőben, de még a napelemek felhelyzésével párhuzamosan valósulnak meg saját erőből. Ezeknek a berendezéseknek a fogyasztását szeretnék napenergiából fedezni. Ebben az esetben is szükséges a tervezett villamosenergia fogyasztás alátámasztása energetikai számítással.

Hasznos információk az energetikai korszerűsítés rezsicsökkentő hatásairól:

Egyéb hasznos cikkek a lakossági napelempályázat témában:

portfolio.hu – minden fontos információ az RRF-6.2.1 napelempályázatról
portfolio.hu – napelem kisokos

Elérhetőségeink:

Hívjon fel!

Írjon emailt!

Megtalál a térképen: